Miljøprojekt, 711, 2002

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000

05-08-2002

I statistikken opgøres mængden, behandlingen og anvendelsen af organiske affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder. Endvidere beskrives indholdet af næringsstoffer og tungmetaller i affaldet. Den samlede affaldsmængde er opgjort til knap 3 mio. tons i vådvægt. Hovedparten anvendes i landbruget, og indholdet af næringsstoffer i affaldet betyder, at det skal fordeles på mindst 115.000 ha.

Læs publikation