Miljøprojekt, 708, 2002

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2000

05-08-2002I statistikken kortlægges mængden af organisk affald der tilføres kompost- og biogasanlæg. Der indgår 133 kompostanlæg og 5 biogasanlæg. Kun biogasanlæg, der behandler organisk dagrenovation, indgår. Til anlæggene blev tilført i alt 1.046.000 tons organisk affald, hvoraf organisk dagrenovation og have- og parkaffald udgjorde 690.000 tons. Endvidere opgøres produktion, lager og anvendelse af komposten samt pris og kvalitet.Læs publikation