Miljøprojekt, 705, 2002

Rensning af jord med blandingsforureninger ved hjælp af termisk jordbehandlingsanlæg

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

08-08-2002

Et termisk jordbehandlingsanlæg, baseret på desorption, er testet til behandling af jord forurenet med tjære- og olieprodukter. Rensningen i anlægget er meget effektiv og >96% for alle undersøgte organiske stoffer. Behandlingen har en markant effekt på jordens fysisk-kemiske egenskaber, bl.a. falder udvaskningen af tungmetaller markant. Metoden anses for velegnet til behandling af jord forurenet med såvel tungmetaller som olie- og tjæreforbindelser, hvor der findes kontrollerede anvendelsesmuligheder.

Læs publikation