Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2002

Normalregulativ for kommunale vandforsyninger

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1988

21-08-2002Vejledning er til brug for kommunalbestyrelserne ved deres udarbejdelse af regulativ for de kommunale vandforsyninger. Den angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere.Læs publikation