Miljøprojekt, 712, 2002

Metoder til værdisætning af dansk vejtrafiks forurening af jord og grundvand

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

23-08-2002

Rapporten peger på, at valget af økonomiske metoder til at prissætte beror på om man vil prissætte forringet produktivt, sundhed eller naturværdier som følge af forurening fra vejtrafik. Rapporten konkluderer, at der ikke foreligger kvantitative opgørelser af farlige stoffer der stammer fra vejtrafikken, hvilket er en forudsætning for at udføre en prissætning. Rapporten anbefaler herudover, at prissætning må tage specifikt afsæt i enten konkret skade, kilde eller stof.

Læs publikation