Miljøprojekt, 724, 2002

Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen

22-08-2002De 4 danske køleforeninger har udarbejdet en plan for en hensigtsmæssig omstilling til naturlige kølemidler. Planen indeholder et økonomisk overslag og forslag til tidsplan. Planen baserer sig primært på en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningernes medlemmer. Projektet opstiller 11 aktivitetsforslag som udgangspunkt for indholdet i en egentlig handlingsplan. Alle forslagene indeholder aktivitetsbeskrivelser, aktører, organisering, ressourcer og tidsplan.Læs publikation