Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/2002

Brancheindsats inden for emballageindustrien, forprojekt

29-08-2002Forprojektet har haft til hensigt at afdække mulighederne for at forebygge emballageaffald gennem emballageoptimering. Forprojektet har desuden vurderet barrierne for, samt fordelene og ulemperne, ved at etablere refillsystemer og genbrugsemballagesystemer i virksomheder, transport og handel.Læs publikation