Vejledning i kritisk gennemgang af LCA

25-04-2002

Denne vejledning til kritisk gennemgang af LCA er udarbejdet i forbindelse med den kritiske gennemgang af projektet "LCA af dansk el og kraftvarme" og erfaringer herfra og fra andre kritiske gennemgange er anvendt som eksempler. Vejledningen er henvendt til både projekter, der skal indkøbe en kvalitetssikring og til dem, der skal gennemføre kvalitetssikringen. En vigtig del af rapporten udgøres af en "tjekliste" som gennemgår de punkter, der skal undersøges i forbindelse med kvalitetssikringen.

Læs publikation