Miljøprojekt, 685, 2002

Udsivning af spildevand fra afløbssystemer

19-04-2002Den eksisterende viden om udsivning fra afløbssystemer gennemgås og der præsenteres resultater fra et studie, hvor pilotskala forsøg giver ny viden om udsivningsmængder og tilbageholdelse/omsætning af forurenende stoffer i det udsivende spildevand. Der præsenteres endvidere resultater fra en enkelt feltundersøgelse hvor en utæt kloak er opgravet og de underliggende jordlag undersøgt. Til slut opstilles en metode til bestemmelse af risici for grundvandsforurening fra utætte afløbssystemer.Læs publikation