Miljøprojekt, 676, 2002

Økonomisk konsekvensanalyse af blybekendtgørelsen

12-04-2002Blyforbudet har økonomiske konsekvenser for forskellige dele af samfundet, særligt for producenter og til dels brugere af de berørte produkter. Omkostningerne inden for de fire væsentligste anvendelsesområder (taginddækninger, fiskeredskaber, kabelkapper og PVC) skønnes at ligge mellem 39 og 45 mio. kr og resultere i en reduktion i blyforbruget på godt 2.000 tons om året. De gennemsnitlige omkostninger pr. kg bly substitueret varierer mellem 0 kr for kabelkapper og ca. 40 kr for PVC-stabilisatorer.Læs publikation