Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2002

Miljømærker på tekstiler

12-04-2002Projektet er en analyse af barrierer mod miljømærker på tekstiler blandt producenter, leverandører og professionelle indkøbere. Analysen er gennemført ved hjælp af spørgeskemaer og interviews. Analysen viser bl.a., at virksomhederne i leverandørkæden har behov for øget viden, information og værktøjer. Endvidere er der en gennemgang af de miljømærker, der kan anvendes på tekstiler.Læs publikation