Miljøprojekt, 682, 2002

Kvalitetssikring af LCA-arbejde

05-04-2002Forprojektet har omfattet afholdelse af en workshop om kvalitetssikring af LCA med deltagelse af udvalgte virksomheder og LCA praktikere, hvor erfaringer med kvalitetssikring af forskellige typer LCA blev diskuteret. Workshoppen omhandlede både LCA udført på screeningsniveau, forenklede LCA og erfaringer fra detaljerede LCA. Et vigtigt element i workshoppen var desuden at diskutere kvalifikationerne hos de personer, som skal udføre kvalitetssikring. På baggrund af workshoppens anbefalinger samt en gennemgang af relevant international litteratur diskuteres hvilke krav, der kan stilles til kvalitetssikring af forskellige typer af LCA, og hvilke kvalifikationer der kræves af personer, der udfører kvalitetssikring.Læs publikation