Miljøprojekt, 686, 2002

Indeklimavurdering af alternative rensevæsker i renseribranchen

02-04-2002Projektet belyser en række indeklimamæssige problematikker ved kemisk tekstilrensning med kulbrinte- og Rynex-rensevæske: baggrundsniveauerne i indeklimaet i upåvirkede boliger for udvalgte aktivstoffer i de anførte rensevæsker, indeklimapåvirkningen i boliger beliggende over tekstilrenserier, som anvender kulbrinte- og/eller Rynex rensevæsker, residualindholdet af rensevæske i kulbrinte- og/eller Rynex renset tekstil samt betydningen af introduktion af renset tekstil i boliger for kvaliteten af indeluften. Undersøgelsens resultater gav anledning til at vurdere, at der kan være samme typer af problemer i relation til indeklimaet ved brug af de alternative rensevæsker som ved brug af tetrachlorethylen.Læs publikation