Miljøprojekt, 684, 2002

Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra offentlige renseanlæg

22-04-2002Rapporten omfatter et litteraturstudie og et undersøgelsesprogram vedrørende den hygiejniske kvalitet af urenset og renset spildevand fra offentlige renseanlæg. På baggrund af litteraturstudiet og undersøgelsesprogrammet bekræftes den eksisterende viden om spildevand og om forekomsten af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i urenset og renset spildevand fra offentlige renseanlæg.Læs publikation