Miljøprojekt, 688, 2002
12-04-2002701 forbrugere har fået spørgeskemaer, og undersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterview af 17 af respondenterne til belysning af holdning og adfærd ved køb af elektronikprodukter. Forbrugerne er positive overfor at stille miljøkrav, og de har stor opmærksomhed på miljøet. De ønsker at miljøinformation skal være myndighedskontrolleret. Ved interview med 10 forhandlere/kæder blev det fundet, at der er ringe efterspørgsel efter grøn elektronik. Rapporten kommer med forslag til at bryde den onde cirkel.Læs publikation