Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/2002

Etablering af praktisk anvendelige procedurer for accept af affald på deponeringsanlæg

Fase 1

25-04-2002

Formålet med projektet er at opstille og afprøve praktisk anvendelige metoder til karakterisering af deponeringsegnet affald. Gennem relevante eksempler er det endvidere formålet at levere praktisk anvendelig vejledning i opstilling af positivlister for affaldsmodtagelse samt for vurdering af potentiel miljøbelastning fra deponeringsanlæg.

Læs publikation