Statistik for madaffald

03-09-2001Denne statistik beskriver mængden, behandlingen og afsætningen af madaffald fra storkøkkener, fremstillingsvirksomheder og detailhandelen. Der indsamles 20.696 tons madaffald fra 2100 storkøkkener, hvilket svarer til 80-100% af potentialet. Der indsamles 2657 tons madaffald fra 70-100 virksomheder i detailhandelen, svarende til 13-53% af den samlede mængde. Hovedparten af det indsamlede madaffald oparbejdes til pulp og afsættes til svineproducenter. Derudover blev der fremstillet 1500 tons kød/benmel eller mel/fedt.Læs publikation