Miljøprojekt, 621, 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse

03-09-2001Denne statistik beskriver mængden, behandlingen og anvendelsen af affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder. Desuden beskrives næringsstofindholdet og tungmetalindholdet i affaldet. Indberetningerne er foretaget af de virksomheder, som frembringer organisk affald, men derefter udspredes på jorden.Læs publikation