Miljøprojekt, 623, 2001

Statistik for hjemmekompostering

03-09-2001

1) Bekendtgørelse nr. 663 af 16. december 1982 af lov om miljøbeskyttelse 2) Cirkulære af 16. december 1982 om ændring af lov om miljøbeskyttelse.  I dette cirkulære er de nye regler i loven nærmere omtalt. 3) Bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse. Reglementet er genoptrykt i sin helhed med indføjelse af de nye bestemmelser. 4) Bekendtgørelse nr. 665 af 16. december 1982 om ekspropriation til spildevandsanlæg. 5) Oversigt over gældende regler inden for miljøbeskyttelseslovens område. 6) Oversigt over bekendtgørelser, cirkulærer m.v. som forventes udsendt til opfølgning af de ændrede planlægningsbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven.

Denne statistik er en opgørelse af udbredelsen og omfanget af hjemmekompostering i Danmark. De overordnede konklusioner var følgende: 91 kommuner har oplyst, at de har ordninger. I alt er 238.000 husstande omfattet. Det skønnes at 202.000 af disse husholdninger deltager aktivt. Det skønnes at hver husstand gennemsnitligt komposterer 2,7 kg. pr. uge, hvilket samlet set svarer til 28.400 tons vegetabilsk dagrenovation.

Læs publikation