Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 13, 2001

Muligheder for økologisk spildevandsrensning på Christiansø

03-09-2001

Christiansø, nordøst for Bornholm, udleder spildevand til havnebassinet og latrinspande tømmes mellem klipperne. Derfor blev det i 1998 besluttet, at anmode et rådgivende ingeniørfirma om at udarbejde et skitseprojekt for en ændring af de eksisterende afløbsforhold. Denne undersøgelse resulterede i en anbefaling af en kloakrenovering og anlæggelse af et traditionelt renseanlæg, hvorfor det syntes rimeligt at undersøge mulighederne for en mere alternativ (gerne økologisk) løsning på problemet. Hermed er der blevet opstillet og vurderet i alt 6 mulige principløsninger for en egentlig spildevandshåndtering på Christiansø.

Læs publikation