Lokale miljø, energi- og naturvejledere

17-09-2001Evalueringen omfatter fem udvalgte vejlederordninger inden for natur, energi og miljø: kommunale Agenda 21-medarbejdere, grønne guider, naturvejledere, energi- og miljøvejledere placeret i energi- og miljøkontorer samt ansatte med vejlederfunktioner i lokale grønne centre. Der tegnes et tværgående billede af fem forskellige ordninger som alle tager udgangspunkt i det lokale. Vejlederne henvender sig til borgere og andre lokale aktører og bruger typisk virkemidler som formidling, dialog, udviklingsprojekter og borgerinddragelse.Læs publikation