Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 17, 2001

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje

10-09-2001Danmarks antageligt ældste afløbsfrie pileanlæg ved bofællesskabet Pilehuset i Tappernøje har siden 1992 fordampet spildevand fra 11 personer samt nedbør. Storstrøms Amt har i samarbejde med A & B Backlund ApS i et nyt projekt beskrevet etableringen, opbygningen og driften af anlægget. Der er lavet undersøgelser af såvel pilens vækst og tilstand som anlæggets fordampning og tilledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Undersøgelsen har givet meget ny viden og gjort anlægget til det mest veldokumenterede i Danmark. Undersøgelsen viser, at det afløbsfrie anlæg har en meget stor fordampningskapacitet, er meget driftstabilt, og at der er små krav til driften. Afløbsfrie pileanlæg kan løse spildevandsproblemer i områder, der ikke er kloakerede.Læs publikation