Miljøprojekt, 626, 2001

Elektrodialytisk rensning af jord fra træimprægneringsgrunde

24-09-2001

Træimprægneringsmidler med kobber, krom og arsen har været de mest udbredte i Danmark, og de gamle imprægneringsanlæg har forårsaget kraftige jordforureninger. Der er i dag intet alternativ til den hidtidige oprensningspraksis som er opgravning og deponering af den forurenede jord. Muligheden for at videreudvikle en metode, hvor jorden renses med elektrisk strøm er blevet undersøgt, og muligheden foreligger. Der kræves endnu et udviklingsarbejde for at rense jorden til under jordkvalitetskriteriet for alle tre forureningskomponenter.

Læs publikation