Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/2001

Betalingsregler for spildevandsanlæg

28-09-2001Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg bygger på et princip om 100 % brugerfinansiering. Der opkræves tilslutningsbidrag ved tilslutningen til den offentlige kloakforsyning samt et årligt vandafledningsbidrag. Loven indeholder regler om opkrævning fra såvel boliger som erhvervsejendomme. I vejledningen indgår Miljøstyrelsens standardvedtægt for kommunale betalingsordninger samt Miljøstyrelsens standardkontrakt ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.Læs publikation