Vurderingsstrategier i forbindelse med håndtering af forurenede sedimenter

03-10-2001

Danmarks strategi for håndtering af forurenet sediment og havneslam er under revurdering. Alternative fremgangsmåder, som de bruges internationalt er beskrevet i dette projekt. Tidligere kunne dansk sedimentmateriale typisk returneres til havet, men brug af tre tillempede nye strategier viser, at på grund af TBT indholdet vil kun begrænsede mængder nu kunne bortskaffes på denne simple og billige måde.

Læs publikation