Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til land

09-10-2001

I projektet er 14 systemer til håndtering af spildevand og organisk køkkenaffald beskrevet og vurderet. Der er udviklet en metode til udvælgelse af systemer for boligområderne i en by. Metoden er afprøvet på Hillerød by, hvor der blev valgt 4 håndteringssystemer. Ved at anvende de 4 systemer i Hillerød i stedet for det eksisterende system kan der opnås en energigevinst svarende til det årlige energiforbrug i næsten 900 husstande. De indsamlede næringsstoffer kan dække gødningsforbruget på 451 hektar landbrugsjord.

Læs publikation