Miljøprojekt, 640, 2001

Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde?

01-10-2001Formålet med rapporten er at skabe et overblik over, hvor synlig godstransport er i virksomhedernes miljøkommunikation samt at belyse hvordan og i hvilken grad godstransport indgår i miljøindsatsen. Man har analyseret miljøkommunikationen hos 53 danske virksomheder, der indkøber transport eller varetager transport af egne produkter. Samlet konkluderes, at det vigtigste på nuværende tidspunkt er at få transport på dagsordenen i virksomhedens miljøarbejde - hvilket indebærer at der skabes den rette progressive balance imellem de krav der stilles til virksomhederne, og de hjælpemidler der forefindes til at efterleve de stillede krav. Et sted at starte kunne være at motivere virksomhederne til et miljøarbejde omkring transport ved at sætte transport på dagsordenen i deres grønne regnskab.Læs publikation