Miljøprojekt, 635, 2001

Rapport om vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

09-10-2001

Datamangel er et stort problem i vurderingen af kemikaliers farlige egenskaber. Miljøstyrelsen vurderer, at der for op mod 90% af de ca. 100.000 stoffer på den europæiske fortegnelse over eksisterende stoffer er ingen eller få data. På den baggrund har Miljøstyrelsen udarbejdet den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Ved hjælp af QSAR-modeller er 20. 624 stoffer blevet fundet at skulle klassificeres for en eller flere af følgende effekter: akut farlig ved indtagelse, sensibiliserende, skader på arveanlæggene, kræftfremkaldende effekt og farlighed for vandmiljøet. Listen er ikke bindende men et tilbud til importør /producent til hjælp for selvklassificering, i de tilfælde, hvor der ikke findes andre pålidelige data.