Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 22/2001

Økonomisk konsekvensvurdering af ny luftvejledning

15-10-2001

Den nye vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, udgivet af Miljøstyrelsen, forventes at medføre, at den danske industri og energisektor skal investere 300-400 mio. kr. over en årrække for at kunne leve op til de nye krav. Af de 300-400 mio. kr. anslås de 100 mio. kr. at skulle gå til dioxinrensning i industrien. De nye krav forventes at udløse nye årlige driftsudgifter på 70-100 mio. kr.

Læs publikation