Miljøprojekt, 632, 2001

Nyttiggørelse, rensning og fraktionering af havneslam

03-10-2001Rapporten beskriver muligheder for nyttiggørelse, rensning og fraktionering af sediment fra havne og sejlrender, belyst gennem følgende elementer: Status vedrørende nyttiggørelse af sediment fra havne og sejlrender samt viden og erfaringer vedr. separering og rensning af havneslam. De vigtigste erfaringer, både i Danmark og i udlandet. Strategi og tekniske løsninger, der kan fremme nyttiggørelsen. Vurdering af prøvetagningsstrategier i forhold til havne/sejlrender. Vurdering af hovedkilder til forureningen af havneslam.Læs publikation