Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/2001

Miljøtilsyn 2000

08-10-2001"Miljøtilsyn 2000" indeholder en sammenfattet oversigt over kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens samt Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2000. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 2000" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 2000 samt Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation