Miljønyt, 62, 2001

Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder

01-10-2001Tilskudsordningen "Miljøstyring og miljørevision i virksomheder" blev iværksat i 1995 og har frem til 1999 støttet omkring 100 projekter. Ordningen blev administreret af Miljøstyrelsen og Erhvervsfremme Styrelsen i fællesskab. Ordningen har ydet tilskud til dels generelle, dels branchespecifikke projekter inden for 21 prioriterede brancheområder. Evalueringen ser på kendskabet til miljøledelse hos danske virksomheder generelt, ordningens betydning for spredning af viden om miljøstyring og EMAS, effekter for virksomhederne, om det er blevet lettere at indføre miljøledelse, kvaliteten af materialet der er udviklet under ordningen og programadministrationen.Læs publikation