Miljøprojekt, 637, 2001

Indsamling af plastflasker og -dunke fra husholdninger

26-10-2001Mulighederne for at indsamle og genanvende plastflasker og -dunke fra husholdninger er blevet undersøgt. Potentialet er opgjort til mindst 10.000 tons fra dagligvarehandlen. Projektet har kortlagt de danske og udenlandske erfaringer med indsamling af plastflasker og -dunke. Et indsamlingsforsøg udført i Nyborg Kommune, viste at plastflasker og dunke udmærket kan indsamles i et bringesystem. Der blev indsamlet 2 kg plastflasker og dunke per husstand per år. Kvalitet af det indsamlede materiale var høj.Læs publikation