Miljøprojekt, 627, 2001

Havnesedimenters indhold af miljøfremmede organiske forbindelser

03-10-2001Formålet med denne undersøgelse har været dels at beskrive forureningen af havnesedimenter med miljøfremmede organiske forbindelser, dels at kortlægge nuværende strategier og fremtidige behov for klapning og deponering af havnesedimenter.Læs publikation