Miljøprojekt, 633, 2001

Bortskaffelse af havnesediment

03-10-2001En ny undersøgelse har samlet de metoder som anvendes til optimal oprensning, transport og bortskaffelse i Danmark. For hver metode er teknologi, miljø og økonomi beskrevet. Det er også beskrevet, hvilke tilladelser der skal indhentes forud for arbejdet, samt hvilke opgaver der er belagt med afgift. Der er overordnet beskrevet specialudstyr, som anvendes til oprensninger i særligt følsomme recipienter i vores nabolande.Læs publikation