Orientering fra Miljøstyrelsen, 11/2001

Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter

03-10-2001

Rapporten indeholder en fremskrivning af affaldsmængderne i 2004 og 2008 sammenholdt med den nuværende samt planlagte forbrændingskapacitet. Affaldsmængderne er fremskrevet med udgangspunkt i 1999 data fra Informations-system for Affald og Genanvendelse (ISAG). Fremskrivningen er baseret dels på en lineær fremskrivning af udviklingen i affaldsmængden til forbrænding, dels affaldsfremskrivninger fra RISØ-modellen. Resultaterne er korrigeret for effekten af initiativerne i Affald 21.

Læs publikation