Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 18, 2001

Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til land

06-11-2001

Den mikrobiologiske kvalitet af lagret urin opsamlet fra separationstoiletter blev undersøgt ved analyser af urin fra 4 projekter under Miljøstyrelsens Tema 3 "Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til land" Urinen blev analyseret for en række bakterielle indikatorer samt bakterielle og parasitære smitstoffer. Prøverne blev opsamlet månedlig gennem 4-6 måneder. Parallelt blev der udført eksperimentelle forsøg med overlevelse af en række bakterielle smitstoffer i lagret urin fra separationstoiletter.

Læs publikation