Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/2001

Principper for beregning af nitratreduktion i jordlagene under rodzonen

19-11-2001Når nitratholdigt vand forlader rodzonen vil dets videre skæbne i høj grad være bestemt af de geologiske, hydrauliske og geokemiske forhold der er tilstede i de dybereliggende jordlag. I rapporten beskrives processer og sedimentegenskaber der indvirker på jordlagenes evne til at reducere nitrat under umættede og mættede forhold. Desuden opstilles en række værktøjer der kan anvendes i forbindelse med en kortlægning af jordlagenes nitratreducerende egenskaber.Læs publikation