Miljøbistand til Østeuropa - Årsberetning 2000

20-11-2001Årsberetningen for 2000 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2000 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet ved bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb mm.Læs publikation