Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/2001

Membranfiltrering af afsletningsvand i tekstilindustrien

19-11-2001

Spildevandet fra afsletningen af vævede tekstilvarer på Nordisk Blege- og Farveri A/S i Helsingør bliver nu renset og brugt igen. Vandet renses i et membranfiltreringsanlæg og har derefter en kvalitet, så det kan bruges igen i farveriets processer. Dette sparer både vand og energi, og samtidig reduceres spildevandets forureningsgrad, således at kommunens renseanlæg belastes mindre

Læs publikation