Miljøprojekt, 641, 2001

Materialer til overfladebelægninger i svømmebassiner

30-11-2001Undersøgelsen viser, at der er fundet phthalat i bassinvandet fra alle de undersøgte bassiner og at det ikke var muligt at korrelere indholdet af phthalat til typer af bassinbelægning. Ud over afgivelse af phthalater fra PVC-folie, er det meget sandsynligt, at badegæster bringer phthalater ind i bassinvandet f.eks. i forbindelse med kosmetik og PVC-genstande som f.eks. badedyr, svømmevinger mv. Vandbehandlingens effekt på forekomsten af phthalater blev undersøgt og det viste sig at kulfiltre effektivt fjerner phthalater.Læs publikation