Miljøprojekt, 647, 2001

Måling af indtrængningen af gasformige forbindelser fra forurenet jord til indeluften: Foliemetoden. Del 2. Felttest

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

01-11-2001

Rapporten beskriver resultaterne af en evaluering i felten af en ny målemetode, hvis formål er at bestemme fluxen af flygtige organiske forbindelser fra betongulve, hvorunder der er forurenet jord. Forsøg med målinger på gulvområder med særligt høje bidrag viste, at metoden ikke kun kan bruges til måling på fritliggende gulvarealer, men også med fordel kan bruges til bestemmelse af indtrængning af forurening til indeluften via sprækker og revner i gulve.

Læs publikation