Miljøprojekt, 646, 2001

Måling af indtrængningen af gasformige forbindelser fra forurenet jord til indeluften: Foliemetoden. Del 1. Laboratorieundersøgelse

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

01-11-2001

Denne rapport beskriver en ny målemetode, der har til formål at bestemme fluxen af flygtige organiske forbindelser fra betongulve, hvorunder der er forurenet jord. Med projektet er der udviklet en metode til måling af bidraget af dampe fra forurenet jord til indeluften. Ud fra forsøgene i laboratoriet blev metodens præcision vurderet at være fuldt acceptabel i forbindelse med målinger i felten. Der blev fundet en tilfredsstillende overensstemmelse mellem målte og beregnede resultater.

Læs publikation