Miljøprojekt, 644, 2001

Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-11-2001

Projektet gennemgår den publicerede litteratur om emnet fytoremediering, der er en teknologi til at oprense lokaliteter for forurening ved hjælp af planter. Projektet omhandler olie- og tjæreprodukter, herunder afsnit om PAH, BTEX, alkaner og et mindre afsnit om MTBE. Det er bevidst undladt at fokusere på oprensning af andre organiske stoffer, såsom pesticider. Sidst i projektet opridses perspektiverne for den fremtidige forskning og der redegøres dermed også for, hvor der er huller i den nuværende viden.

Læs publikation