Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/2001

Bilagsrapport til: "Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder"

19-11-2001

Tilskudsordningen "Miljøstyring og miljørevision i virksomheder" blev iværksat i 1995 og har frem til 1999 støttet omkring 100 projekter. Ordningen blev administreret af Miljøstyrelsen og Erhvervsfremme Styrelsen i fællesskab. Ordningen har ydet tilskud til dels generelle, dels branchespecifikke projekter inden for 21 prioriterede brancheområder. Bilagsrapporten er en gennemgang af de projekter, der blev ydet tilskud i løbet af tilskudsprogrammet.

Læs publikation