Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 20, 2001

Beplantede filteranlæg til rensning af spildevand i det åbne land

30-11-2001En ny type grønne renseanlæg vil i fremtiden kunne rense spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land. Anlægget er en krydsning mellem et rodzoneanlæg og et biologisk sandfilter, og kombinerer de to anlægstypers bedste egenskaber. I projektet er det bl.a. undersøgt hvor godt anlægget renser for organisk stof og ammonium, og der er fundet billige og miljøvenlige materialer, der kan binde fosfor. Der mangler dog stadig praktiske erfaringer med anlægstypen i Danmark.Læs publikation