Miljøprojekt, 643, 2001

AOX udredning, litteraturstudium

16-11-2001Projektet er et litteraturstudium om AOX. Rapporten opsummerer viden om absorberbart organisk halogen (AOX) i vand og indeholder en beskrivelse af de forskellige definitioner på AOX, beskrivelse af de foreliggende analysemetoder samt hvilke forbindelser der bestemmes ved AOX samt en sammenfatning af faktorer der vil kunne bidrage til forhøjede AOX-resultater i svømmebassinvand.Læs publikation