Arbejdsrapport, 26/2001

Analyserapport for brom i elektronikdele

06-11-2001Der er i 8 ud af 16 indkøbte husholdningsapparater fundet plastdele med indhold af bromerede flammehæmmere. Der er stor spredning på bromindholdet i de forskellige plasttyper. Der er fundet bromindhold fra 0,02 vægt% til 9,6 vægt%. Detektionsgrænsen for brom og antimon er 0,01 vægt%. I de 3 varmeblæsere, som er undersøgt, er der fundet brom og antimon i alle plastdelene, som er anvendt i konstruktionerne. I de øvrige apparater er der tale om små emner med indhold af brandhæmmere, og i de fleste tilfælde er det elektriske komponenter eller emner tæt på varme flader.Læs publikation