Miljøprojekt, 642, 2001

Afprøvning af In-Well Aerator

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-11-2001Afprøvningen af In-Well Aeratoren har vist, at den effektivt oppumper og renser grundvand for indhold af chlorerede opløsningsmidler på opløst form. Anlægsøkonomisk er metoden attraktiv i forhold til andre kendte metoder. Driftsøkonomisk kan f.eks. traditionel oppumpning og efterfølgende rensning ved hjælp af aktivt kul være en billigere løsning. Vedligeholdelse og tilsyn i forbindelse med drift af In-Well Aeratoren er dog meget begrænset.. Den primære fordel ved In-Well Aeratoren er det forholdsvis begrænsede pladsbehov, ringe behov for tilsyn og vedligehold samt en effektiv rensningLæs publikation