Vejledning fra Miljøstyrelsen, 9/2000, 2001

Vejledning til sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter

06-03-2001Vejledningen er en forklarende uddybning af de enkelte punkter i ndustrikontoret 32 i kosmetikbekendtgørelsen. Specielt er der sket en udbygning af afsnittet om dokumentation ved test af bevis for en påstået virkning af kosmetiske produkter. Den faglige baggrund for dette afsnit er udarbejdet af professor Jørgen Serup. Den faglige baggrund forefindes kun på engelsk og er vedlagt som et bilag i sin fulde udstrækning til vejledningen.Læs publikation